RELACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA

relacio esc_familiaUna bona relació entre escola i família és primordial per al bon desenvolupament de la nostra tasca educativa.
Cada dia parlem amb les famílies a l’entrada i a la sortida de l’escola. A més facilitem la comunicació a través de l’agenda personal de cada infant.
Trimestralment es lliura un informe en el qual s’avalua el desenvolupament del nen/a.
Així mateix els pares poden demanar tutories amb la directora del centre sempre que ho vulguin.

Visit Us On Facebook