IDEARI

ideariLa nostra llar d´infants té com a finalitat principal donar al nen les experiències necessàries per aconseguir un desenvolupament harmònic de totes les seves capacitats, tot donant-li en cada moment, l’estímul adequat al seu nivell maduratiu.
Considerem el nen com un ésser mogut primordialment per les seves emocions, per la qual cosa l’afectivitat ha de ser present en totes les nostres activitats.
Intentem que l’escola sigui una continuïtat de la vida familiar, nucli principal de la seva vida afectiva.

Habituarem l’infant en les normes de convivència i higiene. L’iniciarem en activitats en les quals pugui sentir-se bé amb ell mateix i amb els altres. En definitiva, organitzem la vida a l’escola de manera que el nen/a es senti feliç.

Visit Us On Facebook