ADAPTACIÓ

adaptacioComençar l’escola és un canvi en la vida dels infants i les famílies. Suposa entrar en un entorn desconegut i inicialment els pot crear un neguit que desapareixerà en pocs dies.

Què poden fer les famílies per afavorir una bona adaptació?
-Procurar el contacte amb altres nens abans de l’inici del curs i explicar a l’infant que anirà a una escola on ho passarà molt bé.
-Actitud positiva dels pares. Els infants són molt receptius a l’angoixa que se’ls pugui transmetre.
-Procurar que no hi hagi altres canvis durant aquest període (treure el bolquer o el xumet, canvi de llit o de casa…)
-Fer un comiat breu i clar en entrar a l’escola.
-Establir rutines diàries abans i després d’anar a l’escola per donar-li seguretat.

Què podem fer a l’escola per afavorir una bona adaptació?
-Comprendre la realitat individual de cada infant.
-Entendre el neguit de l’infant i compensar-lo amb estímuls afectius.
-Fomentar la comunicació amb els pares per tots junts ajudar que aquest període sigui el més curt possible.

Visit Us On Facebook