SERVEIS

serveisSEGUIMENT PSICOPEDAGÒGIC
Els alumnes són avaluats de forma continuada per la psicòloga del centre.
MENJADOR
Els menús són elaborats a la mateixa escola i han estat revisats nutricionalment.
Als infants amb necessitats alimentàries especials se’ls adequa un menú personalitzat. Estem adscrits al “Programa de vigilància i control de les al·lèrgies i intoleràncies” de l´Institut de Seguretat Alimentària de Barcelona.
PERMANÈNCIES
Per tal de facilitar la conciliació entre la vida laboral i familiar oferim un servei de permanències. Al matí aquest servei és gratuït.

Visit Us On Facebook